Công ty cổ phần Ace tại Fukuoka-shi, tỉnh Fukuoka Kết nối Nhật Bản và Châu Á thông qua thương mại, biên dịch, phiên dịch, v.v.

Liên hệ
Contact

Chính sách bảo mật
Privacy policy

Công ty cổ phần Ace (sau đây gọi là "Công ty") thúc đẩy việc bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách quy định chính sách bảo vệ thông tin cá nhân như dưới đây, và xây dựng cơ chế bảo vệ thông tin cá nhân, nhằm giúp toàn thể nhân viên hiểu được tầm quan trọng và triệt để cố gắng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Quản lý thông tin cá nhân
Công ty xây dựng các biện pháp cần thiết như duy trì hệ thống bảo mật, củng cố hệ thống quản lý và triệt để đào tạo nhân viên, v.v…, thực hiện các biện pháp an toàn và tiến hành quản lý nghiêm ngặt các thông tin cá nhân, nhằm bảo đảm tính chính xác và tình trạng cập nhật mới nhất các thông tin cá nhân của khách hàng, ngăn ngừa việc truy cập trái phép, thất lạc, thiếu sót, giả mạo hay rò rỉ thông tin cá nhân của khách hàng.
Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng cho mục đích gửi thư điện tử hoặc tài liệu, trong việc phản hồi từ phía công ty chúng tôi nhằm hướng dẫn nghiệp vụ và giải đáp các thắc mắc.
Nghiêm cấm tiết lộ, cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
Công ty quản lý các thông tin cá nhân đã nhận được từ phía khách hàng một cách phù hợp, ngoại trừ các trường hợp sau đây, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba.
Trường hợp đã có sự đồng ý của khách hàng
  • Trường hợp tiết lộ cho doanh nghiệp được Công ty ủy thác nghiệp vụ để thực hiện dịch vụ theo mong muốn của khách hàng
  • Trường hợp cần phải tiết lộ dựa trên luật pháp
Chính sách an toàn thông tin cá nhân
Công ty xây dựng chính sách toàn diện về bảo mật, nhằm bảo đảm tính an toàn và chính xác của thông tin cá nhân.
Xác nhận thân phận khách hàng
Trong trường hợp khách hàng có mong muốn truy hỏi, chỉnh sửa, xóa bỏ thông tin cá nhân của bản thân, chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu sau khi xác nhận đúng là thông tin của người đó.
Tuân thủ pháp luật, quy định và xem xét lại
Cùng với việc tuân thủ nghiêm túc luật pháp hiện hành của Nhật Bản và các quy định khác liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi có, Công ty sẽ xem xét lại nội dung của chính sách này và cố gắng sửa đổi thích hợp.
Liên hệ
Mọi thắc mắc liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của Công ty, vui lòng liên hệ đến địa chỉ dưới đây.

Công ty cổ phần Ace
1-21-3 Nokata, Nishi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
Số điện thoại:+81-(0)92-812-5011
số fax:+81-(0)92-812-5018
Mail:ace.co.tsy@gmail.com

Form liên hệ
Contact form

Xin vui lòng nhập thông tin vào form dưới đây.
Sau thư trả lời tự động là đã xác nhận thông tin của quý khách, chúng tôi sẽ gửi lại thư trả lời đến quý khách.
Chúng tôi tiếp nhận thư 24/24 giờ. Tuy nhiên, có trường hợp mất thời gian để gửi lại thư trả lời cho quý khách.
Vì vậy, kính mong quý khách lưu ý.

Chủng loại liên hệ
Tên công ty
Họ và tên
Địa chỉ mail
Địa chỉ mail để xác nhận
Mã bưu điện
Địa chỉ nhà
Số điện thoại
Nội dung liên hệ