Công ty cổ phần Ace tại Fukuoka-shi, tỉnh Fukuoka Kết nối Nhật Bản và Châu Á thông qua thương mại, biên dịch, phiên dịch, v.v.

日本とアジアを繋ぐAce
日本とアジアを繋ぐAce

about Ace

Là công ty nhỏ nhưng chúng tôi muốn nỗ lực thúc đẩy giao lưu văn hóa, kinh tế, v.v giữa Nhật Bản và Trung Quốc.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ đa dạng như biên dịch, và phiên dịch nói chung, thương mại và công việc đại lý thương mại, lập kế hoạch du lịch, lớp học tiếng Trung Quốc và tổ chức du lịch ý tế, v.v. Chúng tôi muốn thực sự nỗ lực với lòng biết ơn vì nụ cười của khách hàng và để chúng tôi trở thành cầu nối của tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Xem chi thiết

Service

wechat