Công ty cổ phần Ace tại Fukuoka-shi, tỉnh Fukuoka Kết nối Nhật Bản và Châu Á thông qua thương mại, biên dịch, phiên dịch, v.v.

Công ty cổ phần Ace
about Ace

Hồ sơ công ty
Outline

Tên Công ty Công ty cổ phần Ace
Người đại diện Gyu Ei
Số nhân viên 3 người
Ngày tháng năm thành lập Ngày 15 tháng 5 năm 2017
Vốn 10,000,000 JPY
Địa chỉ mã bưu điện 819-0043 1-21-3 Nokata, Nishi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka.
Số điện thoại +81-(0)92-812-5011
số fax +81-(0)92-812-5018
Dịch vụ cung cấp thương mai, đại lý thương mại, biên dịch, phiên dịch, tư vấn, v.v.